Etuys giriş, Etuys nedir,

ETUYS GİRİŞ

Yatırım teşvik belgesi alımının elektronik ortama geçmesiyle birlikte başvuruların yapılacağı adres değişmiştir. Yatırım teşvik belgesi başvurusu işlemini yapabilmek için https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ linkinden giriş yapılacaktır. 

Sonuçlanan yatırım teşvik belgelerini https://www.turkiye.gov.tr/sanayi-ve-teknoloji-yatirim-tesvik-belgesi-sorgulama linkinden sorgulama yapabilirsiniz.

Satıcı firmalar satışını yapacakları makine ekipmanların teşvik kapsamında olup olmadığını, vergi muafiyeti olup olmadığını kontrol etmek için https://etuys.sanayi.gov.tr/etuysListeDogrulama/ linkini kullanabilirler.

Yatırım teşvik belgesi başvurunuz sonuçlandıktan sonra sonra ekranda kullanma klavuzu görünmektedir. Teşvik belgeniz kapsamında yapılması gerekenleri ayrıca bu kullanma klavuzuna bakarak öğrenebilirsinz.

Yetkilendirme işlemleri için gerekli olan evraklardan birisi de etuys yetkilendirme formu ve etuys taahhütname olup, yetkilendirme formu firma kaşeli imzalı olacaktır, taahhütname ise noter onaylı olmak zorundadır.

ETUYS NEDİR

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)


2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yetkilendirme talepleri için aşağıda yer alan başvuru belgeleri yine aşağıda yer alan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl Ve Esasları” çerçevesinde “Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)” vasıtası ile Genel Müdürlüğümüz KEP adresine gönderilir.

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir. E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

İlgili aramalara; E tuys giriş, E tuys nedir, etuys yetkilendirme, etuys makine doğrulama, etuys fatura girişi, etuys kullanma klavuzu terimlerini yazarak ulaşabilirsiniz.