YABANCI FİRMA KAYIT SİSTEMİ (YFKS Numarası)

YABANCI FİRMA KAYIT SİSTEMİ (YFKS Numarası)

01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kullanılmış makine ithalat izni başvurusu yapılırken istenen bilgilerden bir tanesi de YFKS Numarasıdır. Peki bu numara nedir? Nasıl Alınır? Aşağıdaki genelge kapsamında buna değinilmiştir. İkinci el makine ithalat izni başvurularınızda YFKS Numarası almak için başvurunuzu aşağıdaki genelge kapsamında yapabilirsiniz.


TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi 

2019/4 sayılı Genelge ile uygulamaya alınan ve ithalat denetimlerinin etkinliği ile ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların Sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)" programı güncellenerek “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” programı oluşturulmuştur. Buna göre Sistemin işleyişi 2019/24 sayılı Genelge kapsamında aşağıdaki şekilde olacaktır: 

YÜKÜMLÜ İŞLEMLERİ:

1) Uygulamaya https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks bağlantısından BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Kullanıcı türü olarak “Mükellef” seçilecektir.

2) İthalatta gönderici firmanın YFKS numarası, söz konusu programda “Firma Ara” bölümünden firma unvanı ile sorgulanarak öğrenilebilecektir.

3) İthalat yapılacak firmanın YFKS numarasının bulunmaması halinde, söz konusu programın “Firma Ekle” bölümünde göndericinin gerçek veya tüzel kişi olarak türü seçildikten sonra, göndericinin adı ile ülkesi kaydedilecek ve sistem tarafından otomatik olarak YFKS numarası firmaya atanacak ve onay durumu “Yeni Başvuru” şeklinde olacaktır.

4) Durumu “Yeni Başvuru” olan firmanın kayıt onayı için, firmanın ünvanı ve ülkesini belirten destekleyici bir belge ile (fatura, sözleşme örneği vb.) herhangi bir Gümrük İdaresine başvurulacaktır.

5) Gümrük İdaresi tarafından YFKS kaydı uygun bulunarak Sistem üzerinden onaylanan yabancı firmaların kayıt durumu "Onaylandı" olacak ve YFKS numaraları BİLGE Sisteminde ithalat beyannamesinde kullanılabilecektir. Durumu “Yeni Başvuru” olan firmaların YFKS numaraları Gümrük Beyannamesinde kullanılamayacaktır.