UBB Kayıt-ÜTS Kayıt


Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi:
Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.


Süreçleri
ÜTS Firma Kaydı
ÜTS Belge Kaydı
ÜTS Ürün Kaydı

 

Türkiye Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıt işlemi dört aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu aşamalar listelenmiştir

 

Firma Kaydı: Tıbbi Cihaz imalatçısı (yerel üretici), ithalatçı firmalar ve bayiler TITUBB sistemine kayıtları firmalar tarafından yapılmalıdır.Optisyenlik Müessesi, Ortez Protez Uygulama Merkezi, İşitme Cihazı Uygulama Merkezi, Diş Deposu ve Eczanelerin kayıtları ÇKYS sisteminden otomatik olarak TITUBB sistemine aktarılırlar.

Firma Kaydı için Gerekli Belgeler: (Taahhütname, Başvuru Dilekçesi, imza sirküleri)

Belge Kaydı: Firma onaylandıktan sonra sisteme kaydı yapılacak tıbbi cihazlarla ilgili belgelerin TITUBB sistemine kaydının yapılması gerekmektedir.

Belge Kaydı için Gerekli Belgeler: (Uygunluk Beyanı, EC Belgesi, Türkçe Kullanma Klavuzu, Türkçe Ürün Kataloğu, Yetki Belgesi)

Ürün Kaydı: Belgelerin onaylanmasından sonra piyasaya sürülen her bir tıbbi cihazın TITUBB sistemine kaydı yapılmalıdır.  Online kayıt işlemi sırasında ürün ile ilgili bilgilerin sisteme girişinin yapılması yanında ürün Türkçe etiketleri PDF formatında veri tabanına yüklenmelidir.

 

Etiketler: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası İşlemleri, Ubb kaydı, ubb ürün kaydı, tıbbi cihaz kaydı, titub kaydı, ubb danışmanlık hizmetleri