UBB Kayıt-ÜTS Kayıt


Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

Süreçleri
ÜTS Firma Kaydı
ÜTS Belge Kaydı
ÜTS Ürün Kaydı

Türkiye Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıt işlemi dört aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu aşamalar listelenmiştir

Firma Kaydı: Tıbbi Cihaz imalatçısı (yerel üretici), ithalatçı firmalar ve bayiler TITUBB sistemine kayıtları firmalar tarafından yapılmalıdır.Optisyenlik Müessesi, Ortez Protez Uygulama Merkezi, İşitme Cihazı Uygulama Merkezi, Diş Deposu ve Eczanelerin kayıtları ÇKYS sisteminden otomatik olarak TITUBB sistemine aktarılırlar.

Firma Kaydı için Gerekli Belgeler: (Taahhütname, Başvuru Dilekçesi, imza sirküleri)

Belge Kaydı: Firma onaylandıktan sonra sisteme kaydı yapılacak tıbbi cihazlarla ilgili belgelerin TITUBB sistemine kaydının yapılması gerekmektedir.

Belge Kaydı için Gerekli Belgeler: (Uygunluk Beyanı, EC Belgesi, Türkçe Kullanma Klavuzu, Türkçe Ürün Kataloğu, Yetki Belgesi)

Ürün Kaydı: Belgelerin onaylanmasından sonra piyasaya sürülen her bir tıbbi cihazın TITUBB sistemine kaydı yapılmalıdır.  Online kayıt işlemi sırasında ürün ile ilgili bilgilerin sisteme girişinin yapılması yanında ürün Türkçe etiketleri PDF formatında veri tabanına yüklenmelidir.

 

Ürün Takip Sistemi Nedir; KULLANICI tarafından tıbbi cihaz, kozmetik ve biyosidal ürünlerin kayıtlarının yapıldığı, bu ürün bilgilerinin sorgulanabildiği aynı zamanda tıbbi cihazların tekil olarak takibinin yapılabildiği bir uygulamadır.

ÜTS barkod sorgulama nasıl yapılır; Ürün Takip Sistemi Kozmetik ürün sorgulaması uts.saglik.gov.tr adresinden Bilgi Bankası ekranına girilir. Kozmetik ürünün barkod numarası veya piyasaya arz ismi girilerek ürünle ilgili bütün detaylara ulaşılabilmektedir.

ÜTS işlemleri nasıl yapılır; ÜTS'de kayıtlı kullanıcınız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. ÜTS'de kayıtlı ürün, firma bilgisi sorgulama yapabilirsiniz. saniye içinde E-Devlet üzerinden giriş yapmak üzere E-Devlet Kapısına yönlendirileceksiniz. Başarıyla giriş yapmanız durumunda Ürün Takip Sistemi otomatik olarak yüklenecektir.

Ürün Takip Sistemi kayıt nasıl yapılır; Ürün Takip Sistemi ile ilgili başvuru, giriş ve diğer işlemler için https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresi kullanılacaktır. ÜTS'ye başvurular, E-imza ile gerçekleştirilebilecek.

ÜTS kaydını kim yapar; Değişiklik Kozmetik Ürünler Dairesi tarafından yapılacaktır. MERSİS kaynaklı bir firma iseniz; · ÜTS'ye kayıt sırasında imza yetkilisinin MERSİS'ten alınmaktadır. İmza sirküleri yüklenmesine gerek yoktur.

ÜTS numarası nerede yazar; ÜTS portalına giriş yaparak sağ üst köşede bulanan kullanıcı adının yanındaki ok işaretine gelerek “Firma Bilgilerim” kısmına gelinir. Firma bilgilerim kısmında bulanan “Firma No” kısmı firmanızın ÜTS Kurum Numarasıdır.

ÜTS numarası kaç haneli; Bu standart türleri GS1 ve HIBCC'tir. GS1 standardına göre barkodlar 8 – 12 – 13 – 14 haneli olabilmektedir. UDI (Unique Device Identification) standardına göre GS1 için barkod alanı 14 haneli olduğu için ÜTS ye kaydedilecek barkodların sabit 14 haneli olması gerekmektedir.

ÜTS zorunlu mu; 01.4.2018 tarihinde imzalanan yeni medikal malzeme temin sözleşmesine göre meslektaşlarımızın medikal malzeme satışı yapılabilmesi için (Hasta alt bezleri dahil) mutlaka ÜTS kaydı yapması gerekmektedir.

ÜTS Alma Bildirimi nasıl yapılır; ÜTS verme bildirimi nasıl yapılır? ÜTS ekranına girdikten sonra soldaki menüden Ürün Hareketleri bölümüne ulaşıp, Verme / Alma Bildirimi sekmesinden bu bildirimi yapabilirsiniz.

ÜTS firma adı nedir; Ürün Takip Sistemi üreticilerin ve tüketicileri ortak yararlandığı bir hizmet portalıdır. Kullanıcılar için ise; bir ürünün barkod numarası marka ismi veya firma adı ile maskelerin ÜTS kayıtlı maske olup olmadığını ve diğer tıbbi cihazların kayıtlarını kontrol edebileceği bir platformdur.

ÜTS sistemde tekil ürün var ne demek; Sistemde Kayıtlı iken tekil ürün bildirimi yapılmış ürünlerin, ürün güvenliğini etki eden bir sebep olmaksızın ürün kaydı düşmesi halinde “Sistemde Tekil Ürünü Var” şeklinde görünmektedir. Bu kapsamdaki ürünleri satın almanızda bir mahsur bulunmamaktadır.

Ürün Takip Sistemi kazanımları nelerdir; ÜTS Projesi ile elde edilmesi hedeflenen kazanımlar nelerdir; Güvenli ürüne erişim, Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Sağlık politikası üretme, Sağlıklı veriye dayalı denetim. Kaynakların verimli kullanımı ve israfın önlenmesi, Ürünlerle ilgili kurumlar arası eşgüdüm ve veri paylaşımı

ÜTS iptali nasil yapilir; Üts bildir ile tüketiciye verme bildirimi yapabilirsiniz.Satışdan vazgeçildiğinde üts verme iptal butonunu kullanabilirisniz.Satış sonradan vazgeçildi ise satış iadelerinin girişi bölümünden lot girilerek üst bildir ile Tüketiciden iade alma bildirimi yapılmış olur.

ÜTS kozmetik ürün bildirimi nasıl yapılır: Ürün Takip Sistemi (ÜTS)? ne veri girişlerinde yaşanılan teknik aksaklıklara ilişkin süreci ÜTS üzerinden teknik talep oluşturup iletebilirsiniz. - Gerekli durumlarda İdari talep oluşturarak veya kozmetik.uts@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.

ÜTS firma bilgileri nelerdir; ÜTS'de kayıtlı olan bir kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üstünde yer alan kendi ismine tıklar. İsme tıklanınca açılan menüden Firma Bilgilerim butonuna tıklar. Açılan Firma Detayı penceresindeki Geçmiş Bilgileri sekmesinde firmasına ait tüm güncellemeleri ve geçmiş zamanlı bilgileri görüntüler.

İlgili aramalara üts ürün takip sistemi, ürün arama, ürün takip sistemi tıbbi cihaz listele, ürün takip sistemi barkod okuma, ürün takip sistemi iletişim, ürün takip sistemi iletişim numarası, ürün takip sistemi indir, ürün takip sistemi logo, ürün takip sistemi nedir, Ürün Takip Sistemi Nedir, Ürün orijinalliği nasıl sorgulanır, ÜTS barkod sorgulama nasıl yapılır, ÜTS işlemleri nasıl yapılır anahtar kelimelerini kullanarak ulaşabilirsiniz