Yabancı personel çalışma izni

Yabancı Personel Çalışma İzni Nedir? 

Yabancı Personel Çalışma İzni; Türkiye de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların veya yabancı uyruklu vatandaş çalıştırmak isteyen kişi yada firmaların T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alması gerektiği, yabancının Türkiye'de çalışabilme standartlarına uygunluğunun onaylandığı bir belgedir. 

Yabancı Çalışma İzni olmaksızın işyerlerinde yabancı uyruklu vatandaş çalıştıran kişi yada kuruluşlara her bir yabancı vatandaş için 6.000 TL idari para cezası verilmektedir. 

Yabancı Personel Çalışma İzni değerlendirme kriterlerini sağlamadan müracaat yapmak aynı yabancı şahsın o firmada müracaat hakkını 1 yıl ertelemektedir. Dolayısı ile bizimle irtibata geçip dosyanızın eksiksiz ve kriterlere uygun hazırlanmasını ve izin onay durumunun yükselmesini sağlamalısınız. 

Yabancı Personel Çalışma İzni Süresi 1 yıldır. Süre uzatımı talebi ile 2 yıl daha uzatılmaktadır. Bu durumda 6 yıllık kesintisiz çalışma sonucu çalışacagı firma ve görev farklılığı gözetmeksizin süresiz çalışma iznine dönüştürülür. 

Yabancı Personel Çalışma İzni, Özel Sektör çalışma izni ve Ev Hizmetleri çalışma izni olmak üzere iki gurupta incelenir. İki gurubun incelemesi değerlendirmesi ve talep edilen evrakları farklılık göstermektedir. 

Yabancı Personel Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir? 

Özel Sektörde Çalışacak Yabancı Personel İçin Gerekli evraklar 

- SGK sicil dosyasında Firma yetkilisi olan kişi Adına alınmış e-imza. 

- E imza yetkilisi adına alınmış kep adresi 

- Ortaklık Yapısını ve sermaye paylarını gösterir Ticaret sicil gazetesi Onaylı 

- Bilanço ve kar zarar tablosu YMM onaylı yada Vergi Dairesi onaylı 

- SGK İşyeri Sicil Numarası 

- İmza Sirküleri Noter onaylı 

- Vergi Levhası 

- Faaliyet Belgesi 

- Yabancı Personele ait Pasaport 

- Yabancı Personele ait Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı diploma 

- Yabancı Personele ait yeni Çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf 

- Yabancı Personele ait ikamet tezkeresi veya Geçici koruma belgesi , İkamet Tezkeresi veya Geçici koruma belgesi yoksa yabancının ülkesinde bulunan T.C. Konsolosluğundan alınmış referans numarası 

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancı Personel İçin Gerekli evraklar 

- İşveren adına alınmış e-imza. 

- İşveren adına alınmış kep adresi 

- İşverene ait kimlik örneği 

- İşverene ait İkametgah Belgesi 

- Yabancı Personele ait Pasaport 

- Yabancı Personele ait Yeni Çekilmiş 1 adet Vesikalık Fotoğraf 

- Yabancı Personele ait İkamet tezkeresi veya Geçici koruma belgesi, İkamet Tezkeresi veya Geçici koruma belgesi yoksa yabancının ülkesinde bulunan T.C. Konsolosluğundan alınmış referans numarası 

 

2019 Yılı Yabancıların Çalışma İzin Belgesi Harç Tutarları 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) : 761,10 tl 

- Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi Harcı : 283,20 tl 

- Değerli Kağıt Bedeli : 89,00 tl 

- Süre Uzatımı Harçları da aynı orandadır. 

 

Etiketler : yabancı çalışma izni, yabancı personel çalışma izni, yabancı personel çalışma izin Kriterleri, yabancı personel çalışma izni nedir, yabancı personel çalışma izni nasıl alınır, yabancı personel çalışma izni için gerekli evraklar, yabancıların çalışma izni, yabancı personel çalışma izni süre uzatımı, yabancı personel çalışma izni  uzatma, çalışma izni başvuru