Vergi Resim Harç İstisna Belgesi

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Nedir

Vergi resim harç istisnası belgesi olan firmalar; ihracat, ihraç sayılan satışlar, ülkeye döviz kazandırma faaliyetlerinde bulunan firmalar, banka işlemlerinde, noter işlemlerinde damga vergisi ödemezler. 

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak vergi resim harç istisnasından faydalanmak için alınabilecek bir belgedir. İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla bu belge verilmektedir. Alınan belge üzerinde revize işlemi ve süre uzatımı mevzuat dahilinde mümkündür. 

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin Alınabilmesi İçin Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir

Vergi resim harç istisnası belgesi başvuruları artık elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurunun yapılabimesi için firmanın destek yönetim sistemine kaydını yaptırması gerekiyor. Firmaya fiziki olarak belge verilmeyecek olup bütün işlemler elektronik ortamdan takip edilecektir.

1- Başvuru Dilekçesi 

2-Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu 

3-Ticaret Sicil Gazetesi 

4-İmza Sirküleri 

5-Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli 

6-İhracat Taahhütnamesi 

7- ihale makamından alınacak yazı (alınacak bu yazının içinde DPT numarasının yer alması gerekiyor. ayrıca bu yazı içinde projenin bedeli, projenin süresi yer almalıdır) 

8-Kurum tarafından istenebilecek farklı evraklar olabilmektedir. Vergi resim harç istisnası belgesi ne işe yarar, vergi resim harç istisnası belgesi nasıl alınır, vergi resim harç istisnası belgesi başvuru evrakları nelerdir gibi sorularınız için bizi arayabilirsiniz… 

Vergi resim harç istisnası belgesi alan firmaların belgenin süre bitimine müteakip kapatma başvurusu yapması gerekiyor. Kapatma başvuruları firmanın çalışmakta olduğu herhangi bir banka yoluyla başlatılarak merkez bankası tarafından sonuçlandırılmaktadır. Vergi resim harç istisnası belgesi, bankalarda, noterlerde, sözleşme ihale sözleşmelerinin imzalanmasında firmalara birçok vergi avantajı sağlamaktadır.

 

Etiketler; damga vergisi istisna belgesi nasıl alınır, vergi resim harç istisna belgesini kimler alabilir, vergi harç istisna belgesi nasıl alınır, döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması hakkında tebliğ, vrhib belgesi, ihracat ve yatırımlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulaması hakkında tebliğ, vrhib belgesi nasıl alınır, vrhib belgesi nereden alınır