ETUYS - KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTASI) - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMANIZ HALİNDE AŞAĞIDAKİ DESTEKLERDEN YARARLANIRSINIZ. 

YATIRIMIN YAPILDIĞI ADRESE GÖRE, YATIRIM KAPSAMINDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERE GÖRE, YATIRIMIN TUTARINA GÖRE AŞAĞIDA VERİLEN DESTEKLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR.

 • Makine ve ekipman alımında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti vardır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanır. (Bu destek gerçekleşen yatırım tutarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu destek yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanır)
 • Sigorta primi işçi desteği 10 yıl uygulanır (Bu destek gerçekleşen yatırım tutarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu destek yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanır)
 • Gelir vergisi stopajı desteği 10 yıl uygulanır (Bu destek gerçekleşen yatırım tutarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu destek yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanır)
 • Vergi indirimi ve yatırıma katkı oranı uygulanır (Bu destekten yatırım süresi içinde yararlanabilirsiniz, teşvik belgesi kapsamında yapılan gerçekleşmeler hesaplanır ve ilgili yılın vergi hesaplaması yapılırken düşüm sağlanır)
 • Faiz desteği uygulanır.
 • Talep Edilmesi halinde yatırım yeri tahsisinden yararlanılır (Yatırım teşvik belgesinin verilmesi doğrudan yer tahsis işlemi yapılacağı anlamına gelmez. Yer tahsis işlemi için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü yetkilidir)
 • Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi (Bu destek 15-37 sektörleri arasındaki imalat sanayi sektörleri için uygulanır. Ödediğiniz bina inşaat KDV tutarını vergi dairesinden mahsup etme hakkı sağlar)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

BİRİNCİ AŞAMA

Yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için öncelikle yatırımcı firmanın ETUYS sistemine kaydı gerekmektedir. ETUYS sistemine kayıt işlemi KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi üzerinden yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta KEP adresinin ve E-İMZA kartının mutlaka firmaya ait olması gerekiyor. Kayıt işleminin yapılabilmesi için İMZAGER programı istenmektedir. Ayrıca yapılan KEP başvurusunda E-YAZIŞMA seçeneği seçilmelidir ve yüklenen dosyaların EYP uzantılı olması gerekmektedir.

İKİNCİ AŞAMA

Yatırım teşvik belgesi alacak firmayı ETUYS ortamında açtıktan sonra firmanın adres bilgileri, sermaye bilgileri, ortak bilgileri gibi firmayı tanıtan bilgiler sisteme yüklenir ve daha sonra firma tamamen açıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte sistemden başvuru yapılır

 • İthal makine listesi
 • Yerli makine listesi
 • SGK borcu yoktur yazısı
 • Proje özeti
 • Yatırımın özelliğine göre istenebilecek diğer evraklar vardır (Kapasite raporu, işletme izni, işletme ruhsatı, çed belgesi, sgk işçi listesi, taahhütname gibi evraklar. Bunlar yapılan yatırıma göre değişiklik göstermektedir)